Polityka reorganizacji

Polityka reorganizacji w Saga Akademii

Ogólne:

Saga Akademia jest prywatną szkołą działającą jako instytucja prywatna.

Saga Akademia jest częścią szkolnictwa w Suðurnes i uczestniczy w kształtowaniu i rozwoju nauczania języka slandzkiego we współpracy z firmami oraz instytucjami w okolicy.

Część nauczania w Saga Akademii odbywa się na odległość.

Celem Saga Akademii jest zapewnienie uczniom najlepszych dostępnych metod nauczania w zakresie wybranych przedmiotów.

Kursy i nauczanie:

Nauczanie języka islandzkiego obcokrajowców opiera się na programie nauczania opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji i Kultury.

Nauczanie innych języków niż islandzki opiera się na europejskich standardach nauczania języków.

Polityka jakości i reforma:

Nauczyciele i pracownicy Saga Akademii nieustannie pracują nad poprawą nauczania i pracy zgodnie z podręcznikiem jakości szkoły.

Celem jest, aby wszyscy nauczyciele w Saga Akademii mieli wyższe wykształcenie w swoim przedmiocie oraz posiadali kwalifikacje nauczycielskie i doświadczenie w nauczaniu języków.

Dyrektorzy szkół, nauczyciele i pracownicy Saga Akademii nieustannie pracują nad tym, aby oferowane materiały i metody nauczania były zawsze zgodnie z potrzebami uczniów.

Rodzaje materiałów do nauki:

Nauczyciele opracowują program nauczania w porozumieniu z administratorami szkół. Saga Akademia opublikowała kilka podręczników w języku islandzkim dla obcokrajowców. Saga Akademia opublikowała również materiały do ​​nauki j. islandzkiego dla polskojęzycznych studentów na YouTube.

Rok szkolny 2020-2021:

Ze względu na COVID 19 duża część nauczania odbywa się na odległość, za pośrednictwem Skype / Zoom.

W semestrze jesiennym 2020 jest  nauczany również j. hiszpański.

Działania Krakka Adkademii (szkoły dla polskich dzieci) zostały zawieszone na rok szkolny 2020-2021 z powodu COVID 19.