Rejestracja

DOŁĄCZ DO NAS!

W tym celu należy zapoznać się z regulaminem znajdującym się pod formularzem, a następnie wypełnić i wysłać poniższą aplikację. Po jej otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem w celu udzielenia dalszych informacji.

Regulamin szkoły Saga Akademia

I. Prawa ucznia

1. Każdy uczeń powinien zapoznać się z regulaminem szkoły zanim zapisze się na kurs.
2. Zapisy na kurs odbywają sie wyłącznie w siedzibie Saga Akademia u dyrektora szkoły lub zastępcy dyrektora szkoły.
3. Saga Akademía – szkoła języków obcych jest zobowiązana do prowadzenia kursów zgodnie z opisem kursu w ogłoszeniu i o określonym czasie.
4. Saga Akademía zastrzega sobie prawo do żądania informacji dotyczących praw kursantów do wszelkich zwrotów opłat za kursy w związkach zawodowych oraz innych źródłach.
5. Wszelkie informacje zdobyte przez Saga Akademía są poufne i szkoła ma obowiązek powiadomić danego ucznia, że informacje te zostały uzyskane.
6. W przypadku sporu w sprawach dotyczących szkoły to dyrektor szkoły językowej Saga Akademía lub jego reprezentant określa punkty sporne. Orzeczenia dyrektora lub jego reprezentanta są uważane za wiążące.
7. Saga Akademía – szkoła języków obcych zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o rozpoczęcie kursu bez żadnej argumentacji.
8. Uczeń ma prawo do uczestnictwa w wybranym kursie prowadzonym przez wykfalifikowanych nauczycieli.
9. Uczeń ma prawo do dostępu do informacji na temat kwalifikacji nauczyciela prowadzącego kurs.
10. Uczeń ma zapewnione materiały do nauki. Niektóre z materiałów mogą zostać wypożyczone, a niektóre uczniowie otrzymują na własność.

II. Obowiązki ucznia
1. Kursy grupowe
1) Opłata za kurs powinna być uiszczona nie później niż 4 tygodnie od rozpoczęcia kursu.
2) Wpisowe, o równej wartości 25% ceny kursu nie podlega zwrotowi i powinno być opłacone w ciągu pierwszego tygodnia kursu.
3) Opłata nie podlega zwrotowi , nawet jeśli uczeń nie stawi się z jakiegoś powodu na zajęciach, chyba że zaistnieją uzasadnione powody nieobecności.
4) Aby zaliczyć kurs uczeń musi otrzymać co najmniej minimalną ocenę z testu końcowego (o której mowa jest w opisie kursu), być obecnym przynajmniej na 75% zajęć (w niektórych przypadkach 90%) oraz zwrócić ćwiczenia.
5) Każdy kurs składa się określonego materiału edukacyjnego. Nie ma możliwości dzielenia kursu na części.
6) Uczeń uczestniczący w kursie grupowym powinien uczestniczyć w określonej ilości zajęć.
2. Kursy indywidualne
1) Uczeń uczęszczający na kurs indywidualny powinien poinformować nauczyciela o swojej nieobecności 24 godziny przed planowanymi zajęciami.
2) Uczeń kursu indywidualnego powinien być punktualny. Jeśli uczeń nie pojawi się na zajęciach w ciągu 15 minut od rozpoczęcia zajęć, lekcja jest uznana za odwołaną i uczeń zobowiązany jest do zapłaty połowy ceny godziny lekcyjnej.

III. Inne
1. Saga Akademia – szkoła języków obcych nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, straty czy zniszczenia własności studenta.
2. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt (czerwone kartki w kalendarzu).
3. Uczeń, który uczestniczył w więcej niż jednym kursie w Saga Akademia w ciągu jednego roku, ma prawo do zniżki na następny kurs, który wybierze.